image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Kênh Giang
Lượt xem: 128
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 03/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế và chủ đề năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về giảm nghèo năm 2023, UBND xã Kênh Giang xây dựng Kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn xã năm 2023

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới