image banner
  • Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Kênh Giang năm 2023

    Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25/11/2013. Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông báo số 783/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thuỷ Nguyên về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyên năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Kênh Giang Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã (theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Luật tiếp công dân 2013).

  • Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Kênh Giang năm 2022

    THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Kênh Giang năm 2022 Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25/11/2013. Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thực hiện Thông báo số 730/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Thủy Nguyên về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2022; Ủy ban nhân dân xã Kênh Giang Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã (theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Luật tiếp công dân 2013) như sau: I.Tiếp công dân định kỳ 1.Thời gian: 01 ngày/ tuần. Thời gian từ 8 giờ (có lịch cụ thể kèm theo) 2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. II.Thành phần tham dự: -Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân; -Cá nhân đơn vị có liên quan (khi được triệu tập theo vụ việc cụ thể). *Trường hợp do công việc đột xuất,

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 439
  • Tất cả: 8883