image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn xã Kênh Giang
Lượt xem: 96
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (178 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) (ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới