image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 307
Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thủy Nguyên năm 2023. UBND xã Kênh Giang xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới