image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Kênh Giang ngày càng thay da đổi thịt
Lượt xem: 66
Xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới