image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 95
UBND xã đã tập trung cao công tác chỉ đạo, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; duy trì ổn định các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Một số khoản thu ngân sách đạt kết quả tốt (Tiền thuê đất đạt 88,2% kế hoạch; Thuế sử dụng đất PNN đạt 95,2%; Hoa lợi, công sản, thu khác đạt 139,3% kế hoạch…). Thực hiện tốt các chế độ cho các gia đình chính sách, người có công. Công tác hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng F0, F1 theo quy định được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư. Các hoạt động văn hoá, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới