image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Uỷ ban nhân dân xã Kênh Giang
Lượt xem: 141
Điện thoại: 0225.3873450 Hộp thư điện tử: ubkenhgiang@haiphong.gov.vn

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới